استابلایزرهای مایع PVC

استابلایزرهای مایع PVC

استابلایزرهای مایع 

Tin content
`
Heat stability
`
Transparency
`
Application
محصول دسته کاربرد
استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نرم استابلایزرهای مایع PVC Pvc
استابلایزر مایع قلع استابلایزرهای مایع PVC لوله های آب و اتصالات - Pvc
استابلایزر خمیری کلسیم -روی استابلایزرهای مایع PVC اسباب بازی - شلنگ
استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نیمه سخت -سخت استابلایزرهای مایع PVC گرانول پی وی سی
استابلایزر مایع باریم- کادمیوم- روی استابلایزرهای مایع PVC چرم مصنوعی - کاغذ دیواری
استابلایزر مایع کلسیم -روی استابلایزرهای مایع PVC اسباب بازی - صنعت پزشکی
استابلایزر مایع باریم -روی استابلایزرهای مایع PVC چرم مصنوعی - صنایع فیلم های تبلیغاتی
استابلایزر کامپاند قلع پی وی سی نرم شفاف استابلایزرهای مایع PVC Pvc
کیکر استابلایزر استابلایزرهای مایع PVC گرانول پی وس سی - کاغذ دیوار
Density
محصول دسته دانسیته g/cm3
استابلایزر کامپاند قلع پی وی سی نرم شفاف استابلایزرهای مایع PVC 1.18±0.01
استابلایزر مایع قلع استابلایزرهای مایع PVC 1.181
استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نیمه سخت -سخت استابلایزرهای مایع PVC 1.18±0.01
استابلایزر مایع کامپاند قلع پی وی سی نرم استابلایزرهای مایع PVC 1.18±0.01