روغن سویای اپوکسی
روغن سویای اپوکسی

کد محصول: ESBO

روغن سویای اپوکسی

کد محصول: ESBO

بسته بندی بصورت

بشکه 200 کیلوگرمی

پالت 800 کیلوگرمی (4 بشکه 200 کیلوگرمی)ََ

مخزن ibc (1000 لیتری)

روغن اپوکسی با گریدهای مختلف موجود می باشد و روغن اپوکسی با رنگ روشن و شفاف و درصد اپوکسی 6/5مشخصات فنی

g/l دانسیته ۹۹۴ کیلوگرم بر مترمکعب
Oxirane Oxygen Value 6.5(± 0.1)
Iodine value 2.5(Max)
Acid value mg KOH/g 0.8(Max)
رطوبت % 0.1(Max)
Sp.Gr. at 27 ℃ 0.94-0.99
R.I. at 27 ℃ 1.470-1.472
Turbidity point -8℃
Flash point ℃ ≥ 280
شکل مایع