استابلایزر مایع باریم -روی
استابلایزر مایع باریم -روی

کد محصول: Prxs 400

استابلایزر مایع باریم -روی

کد محصول: Prxs 400

بسته بندی بصورت 

بشکه 200 کیلوگرمی

پالت 800 کیلوگرمی (4بشکه 200 کیلوگرمی)

مخزن ibc (1000 لیتری)

استابلایزر کاربردی با کیفیت مناسب برای استفاده درصنعت چرم مصنوعی

مقایسه با محصولات دیگرمشخصات فنی

شکل مایع
رنگ زرد روشن
شفافیت 50
پایداری حرارتی 50
کاربرد چرم مصنوعی - صنایع فیلم های تبلیغاتی