استابلایزر کامپاند قلع پی وی سی نرم شفاف
استابلایزر کامپاند قلع پی وی سی نرم شفاف

کد محصول: PTS 916

استابلایزر کامپاند قلع پی وی سی نرم شفاف

کد محصول: PTS 916

بسته بندی بصورت

بشکه 200 کیلوگرمی

پالت 800 کیلوگرمی (4بشکه 200 کیلوگرمی)

مخزن ibc (1000 لیتری)

مورد استفاده در گرانول پی وی سی نرم شفاف

مقایسه با محصولات دیگرمشخصات فنی

میزان درصد قلع 9.5
پایداری حرارتی 65
شفافیت 100
دانسیته g/cm3 1.18±0.01
سولفور ≥4.5
کاربرد Pvc