اسید استئاریک سوریا کم
اسید استئاریک سوریا کم

کد محصول: Suriachem

اسید استئاریک سوریا کم

کد محصول: Suriachem

بسته بندی بصورت 

کیسه های 25 کیلو گرامیمشخصات فنی

Iodine value 0.5
Chain distribution% C18 40
کاربرد گرید رابر - پلاستیک و آرایشی و بهداشتی