Metal Stearatlar

Metal Stearatlar

Metalik Stearat

Density
`
Density
`
Melting point
`
Application
Ürün Kategori Application
Çinko Stearat Işığı Metal Stearatlar Rubber - plastic - cosmetics
Magnezyum stearat Metal Stearatlar Plastic - ABS - EPS - PS
Kalsiyum Stearat Işığı Metal Stearatlar Plastic - rubber - food additives
Kalsiyum stearat Metal Stearatlar Rubber-cosmetic
Alüminyum Stearat Metal Stearatlar Paint industry - petroleum products
Çinko Stearat Metal Stearatlar Plastic - rubber
Sıvı Ba Zn Sabitleyici Sıvı PVC Stabilizatörler Artificial leather - Advertising film industry
Potassium Stearate Metal Stearatlar Food additives - cosmetic - medical product
Sodium Stearate Metal Stearatlar Food additives - pharmaceutical - cosmetic