استئارات فلزی: روش‌ های تولید، کاربرد ها و نکات کلیدی

شرکت پاک شیمی تولید کننده انواع استئارات فلزی (استئارات کلسیم، روی، پتاسیم، منیزیم، باریم، آلومینیوم و سدیم ) میباشد

استئارات فلزی ترکیبات شیمیایی چند منظوره‌ ای هستند که به دلیل ویژگی ‌های منحصر به فرد خود در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. این ترکیبات، از واکنش اسید استئاریک و نمک ‌های فلزی به دست می ‌آیند و کاربردهای گسترده ‌ای در صنایع ی نظیر پلاستیک، لاستیک، داروسازی، آرایشی و غیره دارند. .

روش‌ های تولید

  • روش رسوب

رسوب یکی از روش‌ های رایج تولید اسید استئاریک میباشد. این روش شامل واکنش بین اسید استئاریک و نمک فلزی است، معمولاً کلرید یا سولفات. این واکنش باعث تولید استئاراتها و یک محصول فرعی، مانند اسید هیدروکلریک، میشود. محصول استئارات فلزی از مخلوط واکنشی توسط فیلتراسیون جدا میشود.این روش به طور گسترده برای تولید استئاراتهای روی، کلسیم و منیزیم استفاده میشود.

  • فرایند ذوب

در فرآیند ذوب، اسید استئاریک و اکسید فلزی با یکدیگر حرارت داده میشوند. دمای بالا باعث میشود که اسید با اکسید فلزی استریفیکاسیون (تشکیل استر) دهد. سپس استئارات فلزی حاصل سرد و جامد میشوند. این روش به طور معمول برای تولید استئارات فلزی باریم و سرب استفاده میشود.

  • روش خنثی سازی

شامل واکنش اسید استئاریک با یک هیدروکسید فلزی است. این واکنش باعث تولید استئارات فلزی و آب به عنوان محصولات فرعی میشود. استئارات ها به عنوان معمولی به عنوان یک رسوب حاصل میشود و میتواند بیشتر تصفیه شود. استفاده معمول از این روش برای تولید استئاراتهای سدیم و پتاسیم است.

استئارات فلزی

کاربرد های استئارات فلزی

  1. صنعت پلاستیک

استئاراتها به عنوان روان‌ کننده ‌ها و مواد آزاد کننده ‌ی قالب در فرآیند پردازش پلاستیک به طور معمول مورد استفاده قرار میگیرند و ویژگیهای جریان پلیمر ها را بهبود میبخشند، اصطکاک در طول فرآیند تولید را کاهش میدهند و جداشدگی محصولات قالب ‌گیری شده از قالب‌ ها را افزایش میدهند. استئارات فلزی روی به طور متداول در فرآیند پردازش پی ‌وی ‌سی (پلی ‌وینیل کلراید) به کار میروند.

  • صنعت لاستیک

به عنوان عوامل ضد چسبندگی و روان ‌کننده‌ های داخلی در تولید لاستیک عمل میکنند. آنها از چسبیدن کاغذهای لاستیکی و محصولات در طول ذخیره‌ سازی و برداشت آنها جلوگیری میکنند. استئاراتهای کلسیم به طور گسترده در تولید کالاهای لاستیکی به کار میروند.

  • صنعت داروسازی و آرایشی

در فرآیند های دارو سازی، استئارات فلزی به عنوان چسبند های قرص و مواد باز کننده استفاده میشوند. آنها همچنین در کرم‌ ها و محصولات مراقبت از پوست به عنوان پایدار کننده ‌ها و مواد سفت کننده به کار میروند.

ساخت و ساز

در صنعت ساخت و ساز به عنوان مواد مقاوم در برابر آب و در ترکیبات سیمان و مرمر به کار میروند. آنها کارایی و ماندگاری مواد ساختمانی را افزایش میدهند.

  • رنگ و پوشش ها

استئارات فلزی به عنوان عوامل مات ‌کننده در رنگ ‌ها و پوشش‌ ها برای کنترل براقیت و بافت استفاده میشوند.آنها به عنوان عوامل کنترل جریان عمل میکنند و از ریختگی جلوگیری میکنند.

  • صنعت غذای

برخی از استئارات فلزی، مانند استئارات کلسیم، به عنوان مواد افزودنی غذایی استفاده می ‌شوند. آنها به عنوان مواد جلوگیری از ترکیب دادن و عوامل ضد انعقاد در محصولات مختلف غذایی عمل میکنند.

کاربردهای مشترک استئارات فلزی

کاربرد ها / صنعتمحصولات
صنعت پلاستیکاستئارات کلسیم و روی
صنعت لاستیکاستئارات کلسیم و روی
صنعت دارو سازیاستئارات منیزیم و کلسیم
صنعت آرایشی و بهداشتیاستئارات منیزیم و روی
صنعت ساخت و سازاستئارات کلسیم
صنعت رنگ و پوششاستئارات روی و کلسیم
صنعت غذااستئارات کلسیم
در این جدول بالا استئارات ها که کاربردهای مشترک در صنایع مختلف را دارند نشان میدهد.