ایران پلاست 1402 _ گفتگوی اختصاصی با جناب آقای بیشه

اختصاصی بسپار/گفت و گوی بسپار با آقای بیشه ای. رییس هیات مدیره پاک شیمی و مدیرعامل پیشروشیمی: بروکراسی در کشور سد راه تولیدکنندگان است

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.https://polymervapooshesh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C/

ایران پلاست 1402