اسید استئاریک و صنعت لاستیک

استئاریک اسید تقریباً در تمام ترکیبات لاستیکی نقش دارد. این در مقادیر نسبتاً کم (تا 3.0 phr) استفاده می شود. مگر تأثیر چند منظوره بر روی خواص و فرایند آنها دارد.

عملکرد این اسید به عنوان یک نرم کننده و یک عامل پرکننده در ترکیبات لاستیکی مورد بررسی قرار گرفته. که به عنوان یک نرم کننده، بر ویسکوزیته ترکیب پر شده تأثیر می گذارد. و پردازش به دلیل کاهش آن در طول پروسه ای مخلوط آسان می شود.

تأثیر اسید استئاریک بر خواص رئولوژیکی ترکیبات لاستیک در برخی از نتایج غیر معمول ویسکوزیته ظاهری ،تعیین شده در مقادیر میزان سرعت شکافی پایین آشکار می شود.

این نتایج وقتیکه به طور مشترک با نتایج تجربی برای تأثیر پراکنده استاریک اسید بر روی پرکننده ها و مقدار پیوند لاستیک میتوان مورد بررسی قرار داد. بر اساس خواص رئولوژیکی ترکیبات لاستیک در وابستگی به مقدار های استئاریک اسید در داخل، روشی برای تعیین مقدار آن مطلوب به عنوان یک عامل پراکنده پیشنهاد شده است.

با توجه به مکانیسم تسریع ولکانیزاسیون گوگرد، اکثر فرضیه های پیشنهادی کنونی نشان میدهند. که در شرایط فرآیند واکنشی بین اسید استئاربک و ZnO رخ می‌دهد که منجر به تشکیل استئارات روی میشود. نمک اسید استئاریک احتمالاً در تشکیل یک کمپلکس فعال کننده با شتاب دهنده و گوگرد مناسب اشتراک می کند. که باعث ایجاد اتصال عرضی درشت مولکول های لاستیک می شود. ولکانیزاسیون لاستیک با استئارات روی به عنوان یک فعال کننده در داخل ترکیب (اما بدون ZnO) نشان می دهد که ولکانیزاسیون خواص خوبی به دست می آید.

استفاده از استئارات روی به جای ZnO برای ولکانیزاسیون لاستیک می تواند یک مشکل زیست محیطی بسیار جدی ایجاد کند. در این حالت مقدار روی در ترکیبات لاستیک بیش از 10 برابر کاهش می یابد.

نمک استئاریک اسید می تواند یک مشکل زیست محیطی دیگر را حل کند. قسمت هایی از لاستیک های زباله بازیافت می شود و یکی از محصولات به دست آمده آرد لاستیک است. روشی برای اصلاح سطح آن از طریق پودر کردن ذرات با استئارات روی شرح داده شده و استفاده از آرد لاستیک در مقادیر تا 20 phr امکان پذیر می شود.

زمانی که در تماس با ضایعات لاستیک ولکانیزه در زمان ولکانیزاسیون استفاده می شود. اسید استئاریک با سایر نرم کننده ها در راندمان پلاستیک سازی مقایسه نمی شود.

اسید استئاریک هنگامی که به عنوان نرم کننده به قراضه های ولکان زدایی شده در آسیاب قبل از تصفیه اضافه می شود خواص بسیار مطلوبی را ایجاد می کند. (الف) دسته بازیابی و اصلاح شده را پلاستیکی تر می کند. (ب) خواص لوله و براقیت را بهبود می بخشد. (ج) خواص پخت را بهبود می بخشد (استحکام کششی بالاتر، استاندارد بالاتر و خواص قالب گیری بهبود یافته) لاستیک بازیافتی. (د) هنگامی که رنگدانه ها اضافه می شوند، پراکندگی بهتری با خواص فیزیکی بهبود یافته می دهد. اسید استئاریک هنگامی که در ترکیبات حاوی لاستیک بازیافتی استفاده می شود. و خواص پخت این ترکیبات را بهبود می بخشد.

اسید استئاریک
اسید استئاریک در گریدهای (پالمک 630 _ پالمک 5516_ رابر گرید _ سوریا کم _اسید استئاریک گرید آرایشی و پلاستیک و رابر) موجود است

شرکت پاک شیمی با برند تجاری(پیشروشیمی) ، اسید استئاریک را با گرید های مختلف عرضه مینماید.

دیدگاهتان را بنویسید